14 september 2019

Op zaterdag 14 september voerde de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid samen met andere omgevingsdiensten, politie, waterschappen, waterbedrijven, gemeenten en terreinbeherende organisaties een grote controle uit, ook in Nationaal Park Hollandse Duinen. Samenwerking, kennis delen en recreanten bewust maken van belang van een schoon strand- en duingebied, waren belangrijke resultaten.

Het aanspreken van recreanten en het uitvoeren van controles heeft een belangrijk doel. Namelijk de stranden en het unieke duingebied ook bijzonder te houden. Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) Mieke van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, medeorganisator van de dag: “Iedereen weet wel dat je geen afval mag weggooien, helaas gebeurt dat nog wel. Maar vaak wordt minder goed begrepen waarom in specifieke gebieden bijvoorbeeld de hond niet los mag, of waarom betreding van bepaalde gebieden schadelijk is voor de natuur. Wij vertellen waarom het belangrijk is om bijvoorbeeld rustgebieden ook echt met rust te laten. Zo kan iedereen blijven genieten van de natuur: mens én dier.”

“Want hoe mooi is het als je het aantal vogels weer hoort en ziet toenemen. Zoals de dwergsterns, een zeldzame broedvogel die broedt op rustige stranden.”

Als boa’s van elkaar leren

Verschillende partners werkten samen tijdens deze actie. Mieke: “Door zo’n gezamenlijke actie zijn we niet alleen heel zichtbaar voor de recreanten in het gebied, maar ook hebben we er zelf als boa’s veel aan. We werken samen met verschillende organisaties; de één kent het gebied heel goed, de ander is goed thuis in specifieke wetgeving, de ander kent weer de veelvoorkomende overtredingen.” Tijdens deze handhavingsdag werd soms ook direct actie ondernomen, zo is het nodige afval uit de duingebieden meegenomen. “Ook waren op sommige plekken de borden met ‘verboden gebied’ onduidelijk, dit wordt dan natuurlijk ook opgepakt.”

Deze actie draagt bij aan het versterken van elkaar binnen het gebied en levert hiermee een bijdrage aan de ambitie effectief en efficiënt natuurbeheer.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht