15 december 2020

Voor de ambitie Robuuste ecologische verbindingen, schreef een aantal partners van Nationaal Park Hollandse Duinen een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu. Als er een ecoduct kan komen over de A4, wordt een belangrijk stap gezet om de duinen te verbinden met het Groene Hart.

Binnen Nationaal Park Hollandse Duinen is verbinden een belangrijk thema. Kernpartner Dunea inventariseert nu wat er nodig is om robuuste ecologische verbindingen te realiseren. Er kleven namelijk risico’s aan natuurgebieden die niet met elkaar zijn verbonden, zoals sterke achteruitgang van de biodiversiteit. Verbindingen geven soorten de mogelijkheid om mee te bewegen met een veranderend klimaat en het voedselaanbod. Al jaren worden mooie plannen gemaakt voor nieuwe verbindingen, maar helaas blijft het daar meestal bij.

Wat is er nodig om tot realisatie te komen?
“Wij richten ons eerst op het gebied tussen Meijendel/Berkheide en het Groene Hart,” vertelt Bart van Engeldorp Gastelaars, beleidsadviseur natuurstrategie bij Dunea. “Kijkend naar het landschap in dit gebied, is de opeenvolging van de overgang van veen via de strandwallen en strandvlakten naar de jonge duinen, nog het meest compleet. Omdat het grotendeels onbebouwd is, is het oorspronkelijke landschap beleefbaar.” De belangrijkste barrières zijn daar de N44, de spoorlijn Leiden-Den Haag, N447, de Vliet en de A4. Tussen deze barrières is recent al een aanzet gemaakt voor meer natuur bij landgoed Duivenvoorde. Ook zijn gemeenten in dit gebied bezig met de aanleg van ecologische verbindingen voor insecten en kleine zoogdieren.

Tijdens de inventarisatie kwam Dunea erachter dat Rijkswaterstaat de A4 wil verbreden. De gemeenten Zoeterwoude,  Leidschendam-Voorburg, Leiden, Voorschoten, Wassenaar, Alphen aan de Rijn, Zoetermeer en ook Hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer, zetten zich daarbij in voor een betere aanpassing van deze weg in het landschap. Zo’n groot project is een kans om de barrièrewerking van de A4 te verkleinen; nu investeringen te doen waar zowel mens als natuur profijt van hebben. Al snel werden meer NPHD-partijen betrokken om samen een pakket aan maatregelen te formuleren, ten gunste van de biodiversiteit en recreatie in de regio. En wel inclusief ecologische onderdoorgangen en een ecoduct!

Samen sterk
Als het gaat om infrastructuur is het belang van de Dunea-leidingen onder de A4 meteen duidelijk, maar voor belangen als biodiversiteit, landschap en recreatie, ligt dat nog minder vanzelfsprekend. Daarom vond er recent een bestuurlijk overleg plaats met de betrokken gebiedspartners binnen NPHD. Na een presentatie van Georgette Leltz over de toegevoegde waarde voor het gebied als geheel, stemden de aanwezige bestuurders in met het regionaal belang van goede ecologische en recreatieve verbindingen over en onder de A4. Samen is een sterk bestuurlijk signaal naar Rijkswaterstaat afgegeven. Hopelijk leidt dit tot inzicht en de realisatie van de verbinding van kust en het Groene Hart. Wordt vervolgd!

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht