22 september 2021

Zaterdag 18 september was het de eerste landelijke Dag van de Duinen, georganiseerd door NPHD-partner Stichting Duinbehoud. Langs de Nederlandse kust werden vele excursies georganiseerd en deelnemers geïnformeerd over de mooie natuur op het strand en in de duinen. Gelijktijdig was er in Naturalis in Leiden een symposium waar deskundigen de toestand van de kustnatuur bespraken. Veel moois was er te melden, maar het ging ook over de bedreigingen van de natuur door stikstofuitstoot en toenemende recreatiedruk.

Veel aandacht werd op de Dag van de Duinen besteed aan het belang van zandverstuiving in de duinen. Dit heeft vooral te maken met de verzuring en vermesting van de duinen door de stikstofuitstoot. Hierdoor groeien de duinen snel dicht met grassen en struiken en worden de kruidenrijke vegetaties weggedrukt. Door verstuivingen komt weer kalkrijk zand naar de oppervlakte waardoor de bodem minder zuur wordt en de stikstof minder negatieve effecten heeft op de plantengroei.

Soortenrijke en gevarieerde natuur
Op het symposium werd ook het mooie verhaal verteld over het stuivend zand dat bij harde wind vanuit de stuifkuil neerdaalt op het duin en daar de plantengroei beïnvloed. Door het kalkrijke zand krijgen grassen en struiken geen kans om te gaan woekeren en blijft er ruimte voor kruiden als vleugeltjesbloem of wilde tijm. In de stuifkuil die in de loop van de jaren weer langzaam dicht groeit ontstaat een rijk leven van verschillende soorten. Eerst verschijnen de zandzegge en de zandloopkever, gevolgd door vochtminnende planten als de parnassia of moeraswespenorchis. Zo ontstaat een soortenrijke en gevarieerde natuur.

Het duinkonijn
Tijdens de Dag van de Duinen werd ook de rol van het konijn als kleine grazer in het duin benoemt. Door zijn geknaag en gegraaf zorgt het konijn voor een gevarieerd duinlandschap met hoge biodiversiteit. Een duinhelling met konijnen is rijk aan mossen en korstmossen en een vogel als de tapuit broedt in konijnenholen. Helaas gaat het nog steeds slecht met het konijn als gevolg van virusziekten. Meer informatie over konijnen en de natuur in de duinen kun je vinden in het tijdschrift DUIN van Stichting Duinbehoud. Zie www.duinbehoud.nl.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht