Duinwachter Hans is als gastheer de vraagbaak voor de recreanten. Hij begeleidt excursies over de drinkwaterwinning en de natuur. Ook ziet hij erop toe dat de gasten zich houden aan de toegangsvoorwaarden en de wet- en regelgeving. En hij zorgt ervoor dat het terreinmeubilair en de borden in een goede staat blijft: ‘Doordat ik dagelijks in de duinen ben, meestal te voet of per fiets, monitor ik de natuur haast automatisch.’

‘Dunea maakt drinkwater van duinwater in drie duingebieden, Berkheide, Meijendel en Solleveld. Ik surveilleer met mijn collega’s bij toerbeurt in één van deze gebieden en samen hebben wij de zorg voor deze gebieden. Dankzij de seizoenen zorgen de planten, dieren en het leven in en om het water ervoor, dat geen dag hetzelfde is. Het mooie is dat onze duingebieden landschappelijk allemaal verschillend zijn. Daardoor hebben ze dus hun eigen specifieke en karakteristieke schoonheid.’

'Elk gebied heeft zijn eigen specifieke en karakteristieke schoonheid’

‘Duinen zijn heuvelachtig. Hierdoor zijn er noord- en zuidhellingen en dus veel verschillende biotopen. Die natte- respectievelijk droge gebiedjes, hebben hun eigen karakteristieke plantengroei. En dieren die zicht juist daar goed thuis voelen, zoals de salamander aan de natte- en de zandhagedis aan de droge kant. Vogels kun je het best spotten in het voorjaar en najaar. In het voorjaar, omdat vogels met hun zang een partner aan trekken en hun nest territorium afbakenen. In het najaar omdat er dan veel besdragende struiken in de duinen aanwezig zijn. De trekvogels volgen deze gedekte tafels vanuit het noorden naar het zuiden.’

‘Meijendel is mooi omdat je in één gebied alle facetten van wat duinen zo kenmerkt, aantreft. Open stuivend duin, valleien, duinbossen, Meijendel heeft het allemaal. En daarbinnen zijn Kijfhoek en Bierlap wel mijn favoriet. Grote kans dat je daar wild spot!’

Ga erop uit en ontdek Hans’ mooiste plekjes!