Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij Nationaal Park Hollandse Duinen of bij derden die (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Nationaal Park Hollandse Duinen.

We hebben ons uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van het beeldmateriaal  te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan je (mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan je geen toestemming hebt verleend, verzoeken we je een mail te sturen aan info@nationaalparkhollandseduinen.nl

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van advertising cookies. Wel gebruiken we functionele cookies bij het inloggen. Ook gebruiken we analytische cookies. Met Google Analytics houden we onder andere het aantal bezoekers bij, de pagina’s die mensen bij ons bezoeken en de volgorde daarvan, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.

Deze gegevens helpen ons de website beter te laten aansluiten op de wensen en het zoekgedrag van bezoekers. Wie de individuele bezoeker is, is voor ons niet relevant, de gegevens worden dan ook uitsluitend in een niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Op deze website worden geen ‘advertentiecookies’ gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behalve in speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken Twitter, Facebook en Instagram. Hierbij worden cookies gebruikt van deze sociale netwerken. Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter en Instagram voor een uitleg over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Nationaal Park Hollandse Duinen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Deze website heeft een non-commercieel karakter.