Met trots delen wij hier de Holland’s Duinen Special over het 5000-soortenjaar. De 75e editie van dit wetenschappelijke natuurblad staat geheel in het teken van het bijzondere en succesvolle project Het 5000-soortenjaar. Het biedt u prachtige beelden en interessante informatie over de bijzondere en rijke flora en fauna in Nationaal Park Hollandse Duinen.

In het drukst bevolkte deel van Nederland ligt een van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland. Met het project Het 5000-soortenjaar wilden Dunea, EIS-kenniscentrum insecten en Staatsbosbeheer in samenwerking met Waarneming.nl laten zien hoe rijk en bijzonder de flora en fauna in dit gebied is. Wetenschappers en vrijwilligers werkten een jaar lang samen om alle soorten planten, dieren, mossen, schimmels etc. in kaart te brengen. Een uitzonderlijk en uniek project dat door de Citizen Science-aanpak een enorme verbinding gaf tussen beheerders, wetenschappers en publiek.

De natuurlijke waarde
Met bijna 7000 getelde soorten is de natuurwaarde van het gebied onomstotelijk vastgesteld en tegelijk ook de noodzaak om het samen te beschermen. Het hoge aantal is namelijk niet alleen een indicator voor de kwaliteit van de natuur, maar ook van goed natuurbeheer. Stikstofneerslag werkt enorm beperkend op de biodiversiteit.

Het effect van bescherming
Zonder begrazing en natuurherstelprojecten, waarbij de extra stikstof die is opgeslagen in de bodem van het oppervlakte zijn geschraapt om de oorspronkelijke vegetatie weer kansen te geven, zou het aantal soorten ongetwijfeld zijn terug gelopen. Het is belangrijk dat we onze ‘natuurschat’ koesteren en in de watten leggen. Bijvoorbeeld met groene buffers en verbindingen rondom de meest waardevolle natuurkernen, zodat stikstof kan worden afgevangen en plant- en diersoorten voldoende uitwisseling hebben. Dat kunnen we alleen samen bereiken.

Naar de Special van Hollands Duin
Klik hier voor de lijst van gevonden soorten