Door zeewaarts uit te breiden komt er meer ruimte voor verschillendeĀ functies binnen het nationaal park. Uitbreiding kan tegelijk onderdeel zijn van de kustverdedigingsstrategie waarbij volgens het principe van building with nature de duinen langzaam meegroeien met de stijgende zeespiegel. Deze groeiende duinen kunnen gefaseerd worden ontwikkeld in samenhang met opgaven voor natuur, recreatie, waterwinning en stedelijke ontwikkeling. Dit is een project voor de lange termijn, dat eerst nog door de aanloopfase gaat van onderzoek, verkenning van de fysieke en technische mogelijkheden en bestuurlijke en financieĢˆle haalbaarheid.