In het uitvoeringsprogramma NPHD zijn twaalf strategische ruimtelijke projecten opgenomen. Een van die projecten is de Erasmusvaart, een nieuwe brede waterverbinding van ruim 4 km tussen Den Haag en Westland.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is de waterbeheerder in dit gebied. Hoogheemraad Marcel Belt: “Wij werken aan de waterveiligheid, droge voeten en schoon water in een heel drukbevolkt en dichtbebouwd gebied. Er is nu al heel weinig plek voor water. Met de klimaatverandering en de nog geplande woningbouw gaat het echt problemen geven als wij het watersysteem niet robuuster maken. Daarom willen wij dat een extra waterverbinding wordt aangelegd: de Erasmusvaart. Die gaat ons helpen om ook in de toekomst de inwoners van Den Haag, Westland en omgeving en hun bezittingen te beschermen tegen wateroverlast.”

Het nieuwe water biedt ook kansen voor biodiversiteit, waterkwaliteit, recreatie en dus een gezonde en prettige leefomgeving. De Erasmusvaart verbindt en versterkt de ecologische waarden tussen Den Haag en Westland en draagt zo bij aan mooie, groene verbindingen in Nationaal Park Hollandse Duinen. Door de Erasmusvaart natuurinclusief te ontwikkelen worden barrières voor dieren, zoals de N211, opgeheven.

Om de nieuwe vaart mogelijk te maken, is nauwe samenwerking van alle overheden in het plangebied nodig. Delfland neemt de voortrekkersrol op zich bij de verkenningen.  Het programma van eisen moet worden opgesteld met de betrokken partijen. Belt: “Daarbij helpt het enorm dat iedereen verder kijkt dan zijn eigen opgaves en verder dan vandaag. Dat je kijkt welke kansen er zijn en hoe je samen het maximale eruit haalt. De Erasmusvaart biedt echt gigantisch veel kansen voor het Nationaal Park.”