17 september 2020

Afgelopen maandag vond de bestuurlijke bijeenkomst plaats van Nationaal Park Hollandse Duinen. Drie onderwerpen stonden centraal: de nieuwe organisatie in wording, het uitvoeringsprogramma en de aanvraag van de officiële status van Nationaal Park. Wat opvalt, bij alle onderwerpen die werden besproken, is dat het enthousiasme groot is. Er liggen nog de nodige uitdagingen, maar het belang om gezamenlijk aan de kwaliteit en de toekomst van het gebied te werken staat voor bestuurders en betrokkenen buiten kijf.

Organisatie in wording
Op dit moment wordt NPHD bestuurd door Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland. Dit najaar wordt de huidige organisatie uitgebreid en dat is belangrijk. De meeste partnerorganisaties hebben inmiddels definitief of nog onder voorbehoud van interne besluitvorming gekozen voor één van de rollen: besturingspartner, strategisch partner of uitvoeringspartner. Verdere afspraken hierover worden in de komende maanden gemaakt. Andere organisaties en zeker ook bedrijven worden uitgenodigd zich ook aan te sluiten en zich in te gaan zetten voor NPHD.
Wim Drossaert doet een oproep aan alle organisaties: “Het is een gemiste kans als u niet mee doet als partner. Dat geldt voor gemeentes, overheid, maar zeker ook voor het bedrijfsleven en ondernemers. Doe gewoon mee, daar waar u een bijdrage kunt leveren. Neem een besluit, formuleer het overtuigend, zodat u intern de besluitvorming ondersteunt. Gewoon doen.”

Uitvoeringsprogramma
Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid gesproken over het concept uitvoeringsprogramma. Bij de presentatie van het uitvoeringsprogramma werden van drie strategische projecten filmpjes vertoond. Klik hier om de filmpjes te bekijken: de parkpoort bij Hoek van Holland, de Mientkooltuin bij Katwijk en kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Het liet goed zien hoe partners nu al volop aan de kwaliteit van het Nationaal Park werken. In de komende maanden wordt het uitvoeringsprogramma verder ingevuld. Van groot belang is dat partners zich committeren aan één of meerdere van de strategische projecten, zodat deze met veel energie aangepakt kunnen worden.
Georgette Leltz: “Partners die naar voren zijn gestapt, hebben eigenaarschap getoond. Zij stralen uit: wij gaan dit samen realiseren.”

Aanvraag officiële status Nationaal Park
Op 9 december dient de provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag de statusaanvraag in bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gedeputeerde Berend Potjer lichtte de inhoud van de statusaanvraag en het besluitvormingsproces toe. Aan alle aanwezigen werd gevraagd hoe groot ze verwachten dat de bereidheid bij hun organisatie is om de statusaanvraag mede te ondertekenen. Vrijwel alle partners geven aan dat die nu al 80-100% is. Een mooi uitgangspunt om in de komende drie maanden toe te werken naar een gedragen statusaanvraag.

Wilt u zich ook aansluiten als partner van Nationaal Park Hollandse Duinen of heeft u vragen over de ontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen? Neem contact op met een van de leden van het kernteam of stuur een e-mail naar communicatie@nationaalparkhollandseduinen.nl.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht