Nationaal Park Hollandse Duinen
waar natuur stad en zee verbindt

Ambitiedocument

Partners aan de slag met ambities Nationaal Park Hollandse Duinen

Verankeren, verbinden, versterken: die drie thema's staan centraal in de ambities voor Nationaal Park Hollandse Duinen. Op 30 juni 2017 spraken de samenwerkende partners hun enthousiasme uit om met deze ambities aan de slag te gaan. Daarmee gaven zij het startsignaal om het activiteitenprogramma concreet te gaan invullen.

'Ik ben er supertrots op om deel uit te maken van dit unieke, nationale park', zei wethouder Boudewijn Revis van de gemeente Den Haag. Hij benadrukte het belang van het verankeren van het park in de hoofden en harten van het publiek en in het beleid van de deelnemende organisaties. Daarbij is het essentieel om verbindingen te leggen, betoogde wethouder Martijn Bilars van de gemeente Noordwijkerhout. Verbindingen tussen de verschillende gebieden, tussen stad en land, natuur en cultuur en tussen iedereen die zich bij het park betrokken voelt. En tot slot vraagt het park om versterking, aldus directeur Michiel Houtzagers van het Zuid-Hollands Landschap. Daarmee doelde hij op de natuurkwaliteit, het landschap, het cultureel erfgoed en al het andere wat Hollandse Duinen zo mooi maakt.

De uitgesproken ambities dienen als basis voor het activiteitenprogramma en het organisatiemodel dat de partners de komende tijd samen gaan uitwerken. 'We willen toe naar een compacte werkorganisatie, die projecten aanjaagt en de onderlinge samenwerking mobiliseert', zei Wim Drossaert, directeur van Dunea. Intussen zal het publiek Hollandse Duinen steeds beter leren kennen: alle partners hijsen binnenkort de NPHD-vlag.

Het ambitiedocument van Hollandse Duinen kunt u downloaden via de website:
Ambitiedocument (pdf-bestand)

Meer weten?

Voor meer informatie over Nationaal Park Hollandse Duinen neem contact op met Georgette Leltz, programmadirecteur NPHD.

contact