Nationaal Park Hollandse Duinen
waar natuur stad en zee verbindt

Ambitiedocument

Partners aan de slag met ambities Nationaal Park Hollandse Duinen

Verankeren, verbinden, versterken: die drie thema's staan centraal in de ambities voor Nationaal Park Hollandse Duinen. Op 30 juni 2017 spraken de samenwerkende partners hun enthousiasme uit om met deze ambities aan de slag te gaan. Daarmee gaven zij het startsignaal om het activiteitenprogramma concreet te gaan invullen.

Lees meer

Nederlands publiek verkiest Nationaal Park Hollandse Duinen

Tijdens de uitzending van 'De Wereld Draait Door' is de uitslag van de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland bekend gemaakt. Nationaal Park Hollandse Duinen is één van de winnaars.

"Natuurlijk zijn we ongelofelijk trots", zegt Georgette Leltz, initiatiefnemer van Dunea. "Zeker als je bedenkt dat ons park pas net is opgericht. Het feit dat we ons voor het eerst aan heel Nederland hebben gepresenteerd, voelde al als een grote overwinning. En deze uitslag is het bewijs dat we helemaal op de goede weg zijn."

Hollandse Duinen trekt 3 jaar uit om zichzelf stevig neer te zetten als Nationaal Park. Het Ministerie van Economische Zaken, Business Openers en NBTC Holland Marketing begeleiden Hollandse Duinen bij dit proces. Het is onze ambitie om binnen een jaar te starten met het verbinden van alle afzonderlijke gebieden van alle partners. Daarbij streven wij ook snel te komen tot een eenduidige herkenbaarheid van het gebied voor onze bezoekers. Zo wordt Hollandse Duinen steeds meer een Nationaal Park van Wereldklasse.

Over Nationaal park hollandse duinen

Wij willen de komende drie jaar werken aan de oprichting van een nieuw Nationaal Park. Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd; geliefd om water, ruimte en licht. Dit is het beoogde Nationale Park Hollandse Duinen: 43 kilometer lang, tot 8,5 km breed. Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag.

Alle natuurgebieden, duinen, parken, landgoederen (Duivenvoorde, Voorlinden, Keukenhof), bossen (zoals het Haagse bos) en bollenvelden zijn onderdeel van dit Nationaal Park. Het bevat o.a. 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink (beide onderdeel van Kennemerland-Zuid).

Met de oprichting van dit Nationaal Park pakken wij de kans om het meest Hollandse natuurgebied van Nederland nog beter op te kaart te zetten. Wij willen zeldzame natuur nog beter beschermen en de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen nog aantrekkelijker maken. Hoe? Door de verbinding te zoeken en nog beter samen te werken. Op 15 september hebben wij ons plan (bidbook) ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

De geschiedenis van NPHD

De Hollandse Duinen heeft de titel Mooiste natuurgebied van Nederland ontvangen. Daar zijn wij enorm trots op! Zeker als je bedenkt dat het idee voor het oprichten van dit Nationaal Park pas een krappe vier maanden eerder was ontstaan bij Dunea, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder.

De ontstaansgeschiedenis van Nationaal Park Hollandse Duinen is bijzonder. Dunea wilde als grootste terreinbeheerder haar duinen de status van Nationaal Park bezorgen en zag tegelijkertijd kansen voor de regio. Dat enthousiasme werd gedeeld door collega terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. Op 6 juli 2016 organiseerde Dunea een eerste brainstormsessie met logische partners. Met het daarop volgende enthousiasme, gevoel van trots en het gedeelde belang voor de regio heeft Dunea een coalitie van maar liefst 39 partijen weten te vormen. Op 14 november werd het initiatief van NPHD officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Duivenvoorde. Diezelfde dag werd het bidbook aangeboden aan de vakjury voor 'het mooiste natuurgebied van Nederland'. De focus op het gezamenlijke belang maakt de coalitie enorm slagvaardig en stelt ons in staat dit mooiste natuurgebied van Nederland verder te vormen naar een Nationaal Park van Wereldklasse.

Partners

Video

Bekendmaking mooiste natuurgebieden

Vlogtocht 29 oktober

Grootste natuurvlog ooit!

Nationaal Park Hollandse Duinen

Downloads

Download het bidbook, persberichten, foto's en ander materiaal.

Meer weten?

Voor meer informatie over Nationaal Park Hollandse Duinen neem contact op met Georgette Leltz, programmadirecteur NPHD.

contact